Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Basisonderwijs - Leersteuntype 4

Leersteun in het gewoon onderwijs

Als specifiek leersteuncentrum focussen we op onderwijsondersteuning voor leerlingen met een (neuro)motorische beperking die les volgen in het gewoon onderwijs in West-Vlaanderen.

We zetten onze expertise in voor leerlingen die een GC-verslag (verslag gemeenschappelijk curriculum), IAC-verslag (verslag individueel aangepast curriculum) of OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4, buitengewoon onderwijs) type 4 kregen vanuit het CLB en waar de school een concrete vraag stelt naar leersteun.
Vragen voor leerondersteuning kunnen niet rechtstreeks door ouders aan ons leersteuncentrum gevraagd worden maar gebeuren steeds in overleg met de school en het CLB. We hebben een structureel samenwerkingsakkoord met de drie West-Vlaamse leersteuncentra van het Katholiek Onderwijs. Zich aanmelden voor leersteun kan via www.leersteunwvl.be

Leersteun basis

WAT DOEN WE?

We vertrekken vanuit de specifieke noden van de leerling en de school. Elk traject is uniek en op maat van de individuele leerling en de context van de school. We zoeken van waaruit ondersteuningsnoden op school ontstaan en zoeken samen met de leerling en het leerkrachtenteam naar strategieën, aanpassingen en hulpmiddelen. Ouders worden betrokken als ervaringsdeskundigen.

We streven naar het versterken van de zelfstandigheid en zoeken naar groei met het oog op een duurzame toekomst van de leerling. We hebben hiervoor ook vaste samenwerkingen (o.a. buitengewoon onderwijs type 4 Dominiek Savio, Centrum voor Consult, Groeiteam, ‘t Spoor, Gio, Pasvu, GTB, Emino), maar zoeken ook, indien nodig, andere partners in functie van individuele vragen.

Leersteun overleg

DOOR WIE?

We zijn een divers team met een verscheidenheid aan expertises rond o.a. motoriek, didactiek, inclusie, coaching, communicatie, psycho-educatie,... We hebben wekelijks multidisciplinair overleg met ruimte voor uitwisseling, leerlingbespreking, vorming,...

WAT DOEN WE CONCREET?

 • Samen met de leerkracht zoeken naar de gepaste aanpak of maatregelen, bv. stappenplannen

 • Voorstellen en uittesten van hulpmiddelen in de praktijklessen

 • Aanleren van strategieën voor planning en organisatie

 • Versterken van zelfinzicht in functie van het welbevinden en motivatie

 • In kaart brengen van sterktes en ondersteuningsnoden via observatie, bevraging,...

 • Vertalen van diagnoses, testresultaten en adviezen naar de klaspraktijk

 • Advies rond mobiliteit op school en bij schoolse activiteiten

 • Afstemmen met externe partners (REVA, ergo, kiné, artsen,...)

 • Samen met leerling, ouders en schoolteam verkennen van een duurzame toekomst

 • Ervaringssessies voor leerkrachten en/of klasgenoten rond DCD, CP, spieraandoeningen, NAH,...

 • ...

Leersteun aangepast materiaal
Leersteun knippen
Leersteun passer
Leersteun computer
Leersteun schrijven

Informatiepunt

Vul hieronder uw gegevens en uw vraag in. De leersteuncoördinator zal u snel contacteren. 

Vul je telefoonnummer in als je telefonisch gecontacteerd wil worden.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over ons Leersteuncentrum? Vul dit formulier in. We nemen snel contact met u op.