Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Basisonderwijs - Kleuterwerking

Kleuters - spelend leren

Wat maakt onze kleuters uniek?

In de kleuterklassen werken we in kleine klasgroepen. Elk kind ontplooit zich tot een eigen individu dat leert functioneren in een groep en dit elk op hun eigen unieke manier. We streven naar een nauwe samenwerking met ouders, begeleiders, leefgroepenwerking en therapie. We zoeken voortdurend hoe we met ons team kunnen beantwoorden aan de zorg van het jonge kind. Een boeiende en uitdagende zoektocht!

Binnen de kleuterwerking is er een instapklas voor de allerkleinsten waar er vooral aandacht wordt besteed aan het emotioneel, sociaal en lichamelijk welzijn van de kinderen. Via spel en korte werkmomentjes in de klas geven we hen de kans om zich aan te passen aan een school- en klaswerking.

Vervolgens zijn er kleuterklassen die ingedeeld worden volgens het niveau van de kinderen. Er kunnen klassikaal thema’s aangeboden worden op niveau van de groep kinderen die in de klas aanwezig zijn. Verder zoeken we naar een evenwicht tussen (vrij) spel, voldoende rust en het inleiden van schoolse vaardigheden. We gebruiken hiervoor specifieke hulpmiddelen: zoals antislipmatten, SMOG-gebaren, picto’s, communicatieprenten, aangepaste scharen,…

In alle kleuterklassen wordt een vaste structuur aangeboden in tijd en ruimte. Er wordt een vaste dagplanning gebruikt, waarmee flexibel wordt omgegaan. Binnen het klasgebeuren hebben we aandacht voor het stimuleren van de totale ontwikkeling dit doen we aan de hand van Sherborne, training van de auditieve vaardigheden en andere werkvormen.