Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Basisonderwijs - Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Leerlingen van onze school hebben in de meeste gevallen recht op gratis vervoer van en naar de school. Vanuit de overheid wordt er gratis leerlingenvervoer aangeboden naar de dichtstbijzijnde school. Wij zijn de enige type 4 school van het vrije net in West-Vlaanderen.

Voor meer informatie over het gezamenlijk of individueel leerlingenvervoer, kan u steeds terecht via e-mail bij Ilse Poortmans (ilse.poortmans@dominiek-savio.be) of op het nummer 051 230 656. Zij is verantwoordelijke voor het leerlingenvervoer.