Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Basisonderwijs - Werking middenbouw

Rekenen in de middenbouw

Wat maakt onze middenbouw uniek?

In de middenbouw zijn er enerzijds een aantal klassen gericht op het schoolse leren en anderzijds klassen waar we de focus leggen op het maatschappelijke leren.

Bij het schoolse leren wordt  de kernleerstof van het gewoon onderwijs aangeboden, aangepast aan het niveau en het tempo van de leerling.  Sommige kinderen volgen ook een individueel leertraject. Dit kan uitbreiding zijn van de kernleerstof of een aanpassing omwille van een  leerstoornis. Binnen deze  leerklassen gebeurt het lesgeven ofwel klassikaal ofwel in niveaugroepjes, aangevuld met individuele begeleiding. 

Er zijn ook klassen met een meer gedifferentieerd aanbod waar taal, rekenen en algemeen vormende vakken een vaste plaats hebben binnen het leerproces maar met de focus op het functioneel toepassen waardoor de leerlingen meer grip krijgen op hun concrete leefsituatie. Het aanbod en de verwerking van de leerstof wordt individueel aangepast aan het niveau en het tempo van elke leerling.

Bij het maatschappelijk leren werken we verder op de talenten van de leerlingen. Het is geïndividualiseerd  onderwijs waarbij eenvoudige schoolse vaardigheden functioneel gemaakt worden met de bedoeling om deze toe te passen in de maatschappij.
De basisvaardigheden verwerven de leerlingen op hun eigen tempo en volgens hun eigen ontwikkeling in groep of met een individueel leertraject.

In de leerklassen van de middenbouw wil men de leerlingen vaardiger maken in zelfstandigheid en hen leren om een actieve rol binnen de maatschappij op te nemen. Een belangrijke pijler hierbij is de sociale en emotionele ontwikkeling.