Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Basisonderwijs - Werking onderbouw

Wat maakt onze onderbouw uniek?

In de onderbouw wordt het kernleerprogramma of een vereenvoudigd leerprogramma van het eerste leerjaar van het lager onderwijs aangeboden voor taal, wiskunde en algemeen vormende vakken.

Na 2 à 3 jaar onderwijs binnen de onderbouw worden de leerlingen georiënteerd naar de verschillende klassen in de middenbouw. Daarbij wordt ingeschat of een leerling de komende vier jaar een minimumniveau eind 4de leerjaar kan behalen.
Dit gebeurt op basis van de schoolresultaten die de leerlingen behalen en op basis van de kennis die de leerkrachten en het paramedisch en opvoedend personeel over die leerling hebben opgedaan.